Pembangunan dalam Bahasa Agama

https://docs.google.com/presentation/d/1JbrQ9rdm0MXDLxZHDS37qcrWOFTNplYYhxaNaKM6DE8/edit?usp=sharing

Minggu, 15 September 2013

OUT LINE MATERI KELUARGA SAKINAH POKJALUH WILKER KEDIRI


TEMA KELUARGA SAKINAH
NO
JUDUL
PENULIS
ASAL DAERAH
1.
Makna Sebuah Pernikahan
Niswatul Muashomah, S.Ag.
Kab Kediri
2.
Kiat menciptakan Mawaddah dan rahmah
Eni Nur Afifah, S.Ag.
Kab Kediri
3.
Makna Hak & Kewajiban
M. Saeropi, S.Ag.
Kab Kediri
4.
Profil Keluarga Rosulullah saw
Zaenal Fanani, S.Ag.
Kab Kediri
5.
Akhlak Rosul terhadap Para Istrinya
A.   Shofiyulloh, S.Ag.
Kab Kediri
6.
Akhlak Istri-istri Rosul
Imam Patoni, S.Ag.
Kab Kediri
7.
Profil Ayah Teladan
M. Ghufron, S.Ag.
Kab Kediri
8.
Wanita adalah pemimpin bagi Kaum Laki-laki
Lailatul Badriyah, S.Ag.
Kab Kediri
9.
Mencukupi Nafkah Lahir Batin terhadap Keluarga
Muh. Sulthon Amin, M.Pd.I.
Kab Kediri
10.
Etika Menggauli Istri
Alfiatu Solikah, S.Ag.
Kab Kediri
11.
Kriteria Sutri Sholeh/Sholihah
Suprihatin, S.Ag.
Kab Kediri
12.
Ketika Istri Hamil
Hj. Umi Salamah, S.Pd.I.
Kota Kediri
13.
Mendidik Keluarga
A.  Zamroni, S.Ag.
Kota Kediri
14.
Tips Meredam Kemarahan Suami/Istri
Zaenal Arifin, S.Ag.
Kota Kediri
15.
Sabar Terhadap Perilaku Suami/Istri yang Tidak Menyenangkan
Amirudin, S.Ag.
Kota Kediri
16.
Suami Isteri Saling Membutuhkan
Basyarudin, A.Ma.
Kota Kediri
17.
Memelihara diri dan keluarga dari api neraka
Wawan Yunistya, S.Pd.I.
Kota Kediri
18.
Saling Memahami Keinginkan suami istri
Syamsud Dhuha, S.HI.
Kota Kediri
19.
Saling Menjaga Kasih Sayang
Arif Mukhlisin, S.Pd.I.
Kota Kediri
20.
Mentaati Allah dan Rasul-Nya
Drs. H. Moh. Mashadi, S.Ag.
Kab. Blitar
21.
Menjaga Harta dan Rahasia Keluarga
Drs. Masjudi, M.Ag.
Kab. Blitar
22.
Berakhlaq Mulia
Hermazusti, M.Ag.
Kab. Blitar
23.
Uswatun Khasanah Bagi Keluarga & Lingkungannya
Drs. Imam Maksum
Kab. Blitar
24.
Memberikan Pendidikan yang Baik kepada Anak
Sunhana, M.Ag.
Kab. Blitar
25.
Tidak Ragu-ragu untuk Mengakui Kesalahan Masing-masing
Binti Shofi’ah, S.Ag.
Kab. Blitar
26.
Surga Suami di Telapak Kaki Ibunya
Nurul Umaya, S.Ag.
Kab. Blitar
27.
Berbuat Baik Kepada Mertua
Masruroh, S.Ag.
Kab. Blitar
28.
Hak Istri dalam Menuntut Ilmu
Mi’rojul Munir, S.Ag.
Kab. Blitar
29.
Taat Kepada Suami
Drs. Tashudi
Kota Blitar
30.
Menjaga kehormatan diri & Keluarga
Sri Arti, S.Pd.I.
Kota Blitar
31.
Menjaga Amanah Pernikahan
Dra. Umi Ni’matur Rohmah
Kota Blitar
32.
Menyenangkan Suami
Sri Wahyuni, S.Ag.
Kota Blitar
33.
Menghias Diri dengan Akhlak Mulia
Yuli Prasetyo Budi, S.Ag.
Kota Blitar
34.
Berterimakasih kepada Suami
Aziz Fauzan, S.Ag., M.Pd.I.
Kota Blitar
35.
Bersabar atas Kefakiran Suami & Bersyukur atas Kekayaannya
Nurul Hidayah, M.Ag.
Kab. Tulungagung
36.
Mendorong Suami untuk Menyambung Silaturahim dengan Orangtua, Kerabat, dan Teman-temannya.
Noer Maslahah, S.Ag.
Kab. Tulungagung
37.
Permintaan kepada Suami dalam Batas Kemampuannya
Reniy Habibah, M.Pd.I.
Kab. Tulungagung
38.
Melayani Suami dengan Baik
Heru, M.Pd.I.
Kab. Tulungagung
39.
Mendukung Suami untuk Taat kepada Allah, Berdakwah, dan Berjihad fi Sabilillah
Jauhar Rofiq, M.HI.
Kab. Tulungagung
40.
Merawat Rumah dengan Baik
Suyitno, S.Ag.
Kab. Tulungagung
41.
Mengatur Keuangan Keluarga & Tidak Boros dalam Berbelanja
Moh. Khudlori, S.HI.
Kab. Tulungagung
42.
Menghindari Hal-hal yang Bikin Suami Marah
Afifuddin, S.SI.
Kab. Tulungagung
43.
Sifat Istri yang dibenci Suami
Khoirul Huda, A.Ma.
Kab. Tulungagung
44.
Tips Meredam Kemarahan Suami
Anjar Mukhoyaroh, S.Ag.
Kab. Trenggalek
45.
Senantiasa Tersenyum di Hadapan Suami
Titik Balipurwati, M.Pd.I.
Kab. Trenggalek
46.
Senantiasa Tampil Mewangi dan selalu Cantik di Hadapan Suami
Drs. Slamet, M.Si.
Kab. Trenggalek
47.
Problematika Wanita Karier
Dra. Siti Aisah
Kab. Trenggalek
48.
Problematika Suami Tidak Bekerja
Siti Rodiyah, A.Ma.
Kab. Trenggalek
49.
Perceraian dalam pandangan Islam
Nadhirotul Ulfa, S.Ag.
Kab. Trenggalek
50.
Poligami dalam pandangan Islam
Atik Lum’atul Hauro’, S.HI.
Kab. Trenggalek
51.
Keluarga Berencana
Rifatur Rohmah, S.Sos.I.
Kab. Nganjuk
52.
Keluarga Bebas HIV AIDS & Narkoba
Ifayatul Masluchah, S.Sos.I.
Kab. Nganjuk
53.
Makna Birrul Walidain
Adib Abdul Haris, S.Ag.
Kab. Nganjuk
54.
Keutamaan Birrul Walidain
Dra. Diah Pianawati
Kab. Nganjuk
55.
Birrul Walidain ketika Masih Hidup
Nihayatul Laili Yuhana, S.Q., M.Pd.I.
Kab. Nganjuk
56.
Birrul Walidain Ketika sudah Wafat
Wilujeng Wahyudin Santoso, S.Ag.
Kab. Nganjuk
57.
3 Orang Tua yang Terlupakan
Imam Mahmud, S.Ag., M.HI.
Kab. Nganjuk
58.
Sumber Perpecahan Keluarga
Sinasan, S.Pd.I.
Kab. Nganjuk


59.
Doa Menuju Keluarga Sakinah
Muh. Choirus Sholihin, S.Ag.
Kab. Nganjuk
60.
Baiti Jannati
Sugito, S.H.
Kab. Nganjuk


KetuaSUGITO, S.H.
NIP. 196008081985031008
SekretarisA.       ZAMRONI, S.Ag.
NIP. 197009121992031003
Mengetahui,
Kepala KanKemenag Kab. KediriDrs. H. HADI MUKHAROM,  M.Pd.I
NIP. 196011111990021001